Renovera

Garagebeläggning - vilka alternativ finns det?

Garagebeläggning - vilka alternativ finns det?

Möjligheterna att belägga för garagegolv, kostnaden för beläggning och om beläggning är värt i privata garageverk, kommer att undersökas närmare i den här artikeln. Pro och kontrabeläggning Du kan också kakel eller bana ditt garage. Men kostnaderna är oftast bra över det för beläggningar. Visuellt kan det i vissa fall betyda en betydande vinst.

Building

Building

Monetära intressen Vid kranvatten förtjänar ingen någonting, utom vattenleverantören. För att förändra det och för att göra den viktigaste maten till en lönsam inkomstkälla måste det klyftiga kranvattnet först prata ner för att sedan sälja dyra sätt till den påstådda förbättringen. Leitungs Följaktligen är kranvattnet smutsigt, förorenat med kemikalier, men också "dött", "energiskt tömt", "vänd på fel sätt" eller bara felaktigt mineraliserat, för lite surt eller för lite basalt eller till och me

Anti-rost primer - gör det verkligen hjälp?

Anti-rost primer - gör det verkligen hjälp?

Rostskydd primers är mycket populära eftersom de sparar mycket arbete. De konverterar automatiskt befintlig rost och skyddar ytan i samma operation med en primer. Huruvida denna möjlighet är praktiskt, var risken ligger och vad du bör uppmärksamma i ansökan kan du läsa här. Effektiviteten hos den inbyggda rostomvandlaren.

ÄR rostmagnetisk?

ÄR rostmagnetisk?

Detta är en fråga som inte kan besvaras så tydligt med ja eller nej. Vilken typ av rost är magnetiskt, och vilket inte är, kan du hitta svarat här. Läs vidare här. Kemisk sammansättning Den typiska rödaktiga rosten vi känner är därför inte magnetisk.

Beräkna prefabricerad betong - hur det fungerar

Beräkna prefabricerad betong - hur det fungerar

Om du vill hälla en specifik betongyta måste du uppskatta halvvägs exakt hur många påsar av färdigbetong du behöver. Det kan vara komplicerat ibland. Läs här hur man bäst hanterar dig själv och vad du ska leta efter. Beräkna volymen För självblandning av betongen är beräkningen lättare, det finns vissa formler.

Gå en översikt av de nuvarande modellerna

Gå en översikt av de nuvarande modellerna

vatten är en bra idé om man rör sig i länder med tvivelaktiga vattenkvalitet, eller vandring vill vinna från källor även dricka på språng. Vilka filtermodeller finns tillgängliga på marknaden, och där deras styrkor och svagheter är, kan du läsa i det här inlägget. Egenskaper och fördelar Dricksvattenfilter för utflykt eller utomhusbruk är vanligtvis ultrafiltreringsutrustning.

Dricksvattenfilter - för resor till vilka länder är de meningsfulla?

Dricksvattenfilter - för resor till vilka länder är de meningsfulla?

Kvaliteten på dricksvattnet i Tyskland är fortfarande så hög att ytterligare filtrering av kranvatten kan vara upp till ett fåtal undantag säkert undvikas. Men i andra länder kan det vara annorlunda i hela världen. Var du än borde utrusta med ett dricksvattenfilter som en försiktighet, kan du läsa här.

Skyldighet att köpa vid anslutning till vatten

Skyldighet att köpa vid anslutning till vatten

Som husägare måste du följa vissa åtaganden gentemot vattenbolaget. Detta inkluderar bland annat inköpsskyldigheten. Vad som exakt menas med detta och vilka andra skyldigheter som kan uppstå från skyldigheten att betala, förklaras fullständigt i denna artikel. Lagligt bindande skyldighet Lagstiftning kräver att varje fastighetsägare har inköpsskyldighet hos den lokala vattenleverantören, förutsatt att fastigheten ligger inom sitt referensområde.

Frostskydd vid vattenanslutningen

Frostskydd vid vattenanslutningen

Frost är ett stort problem med vattenanslutningar. Om vattnet fryser i rören, expanderar det, skadar röret eller röret. I särskilt ogynnsamma fall är rörbrott ofta resultatet. Vad som bör beaktas när det gäller frostskydd av vattenanslutningar, kan du läsa här. Utomhusvattenanslutningar Det största problemet med frost är säkerligen utomhusvattenanslutningar, till exempel en utvändig vattenkran för bevattning av trädgården.